Bloggen om SFI

Olika typer av uppehållstillstånd

28 okt 2013

Ett uppehållstillstånd i Sverige innebär att man under begränsad eller obegränsad tid har rätt att vistas, bo och arbeta i Sverige.

Man brukar skilja på permanent och tillfälligt uppehållstillstånd. Om man ansökt om permanent uppehållstillstånd och fått sin ansökan beviljad så innebär detta att man har rätt att stanna i Sverige så länge man vill. Det är ganska ovanligt att man får detta tillstånd första gången man ansöker, även om det kan ske i vissa fall. Man har i princip samma rättigheter som en svensk medborgare, även om det finns några viktiga skillnader.

Man får till exempel inte rösta i val och man kan heller inte få ett svenskt pass. Det finns också vissa yrken som kräver svenskt medborgarskap, som till exempel polisyrket eller tjänstgöring inom militären. En svensk medborgare kan också ha vissa fördelar om man vill bo och arbeta i ett annat land i EU, särskilt jämfört med personer som är medborgare i ett utomeuropeiskt land. 

Vad innebär tillfälligt uppehållstillstånd?

Om uppehållstillståndet är tillfälligt så innebär detta att man endast har tillstånd att stanna i Sverige under en viss tid. Första gången man ansöker om att få komma till Sverige för att leva och arbeta får man normalt sett detta tillstånd. Efter att tidsperioden har gått ut, ofta handlar det om två år, kan man ansöka om en förlängning eller om ett permanent tillstånd. 

Juridisk hjälp med omprövning av beslut

I det fall man ansökt om ett uppehålls- eller arbetstillstånd och fått sin ansökan avslagen har man alltid rätt att överklaga Migrationsverkets beslut. Man har rätt till ett juridiskt ombud, och man har också rätt att själv välja detta. Om man anser att Migrationsverket har gjort fel bör man kontakta en juristbyrå för att höra sig för om de kan hjälpa till med överklagan av beslutet, och eventuellt också få reda på vilken prognos man har för att vinna målet. Salmipartners är exempelvis hjälpa dig med juridiska frågor. 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Migrationsverket har utförlig information om hur man går tillväga för att ansöka om olika typer av uppehålls- och arbetstillstånd, samt vilka kötider det är i nuläget. De senaste åren har det varit hårt tryck på framförallt asylansökningar, men också när det gäller anhöriginvandring och arbetstillstånd. Det kan därför dröja flera månader innan man får sin ansökan behandlad. Genom att ha så bra koll som möjligt på processen och vilka papper som ska skickas in, kan handläggningstiden kortas ner.

Lär dig svenska hos SFI

24 okt 2013

SFI står för svenska för invandrare och är precis vad det låter som, en grundläggande utbildning i både det svenska språket och det svenska samhället. Detta är en kostnadsfri kurs för vuxna och är till för de som inte har svenska som förstaspråk. Det finns kurser både på olika nivåer och för personer som inte kan läsa och skriva.

Att börja studera svenska
Innan kursstart hos SFI får de som kan lite svenska göra ett språktest, för att se vilken nivå som passar dem bäst att börja i. Testet visar vad personen i fråga har för kunskaper i att skriva och förstå genom hör- och läsförståelse. SFI har som sagt flera olika nivåer och studievägar på sina kurser, studievägarna heter 1,2 och 3 medan kurserna har namnen A, B, C och D. Studievägarna finns på grund av att alla behöver olika lång tid på sig att lära sig svenska och hålls därför i olika tempo, alla läser däremot samma kurser.
För att lära sig språker så snabbt som möjligt är alla kurserna på svenska redan från nybörjarnivå, men för nybörjarna används såklart en väldigt lätt svenska.
Kursmaterialet kan variera beroende på var i Sverige man läser sin SFI-kurs, men kan exempelvis bestå av text- och arbetsböcker, tidningar eller sociala medier. Något som dock är gemensamt för dem alla är att material alltid är gratis, däremot bör man ha med sig en egen penna och kanske vill man även ha ett eget lexikon.

Studera när det passar dig
För att kunna vara tillgänglig för så många som möjligt har SFI lagt sina kurser så att de passar de flesta. Det går att välja att studera antingen på heltid eller deltid, vid deltidsstudier väljer man dagsstudier eller kvällsstudier. På vissa platser går det även att läsa svenska på distans.  

För dig som söker uppehållstillstånd i Sverige

1 jul 2013

I Sverige är det huvudsakligen Migrationsverket som hanterar frågor rörande asyl och invandring.  FN:s flyktingkonvention reglerar tillsammans med utlänningslagen vem som kan få asyl i Sverige av till exempel politiska skäl, förföljelse i hemlandet och liknande.

Den som vill bosätta sig i Sverige men av någon anledning fått avslag av Migrationsverket behöver emellertid inte ge upp hoppet. Migrationsdomstolen som uteslutande arbetar med fall som berör uppehållstillstånd och andra migrationsfrågor kan vara av en annan åsikt.

Känner du någon som vill flytta till Sverige eller om du själv vill bosätta dig här kan följande riktlinjer vara bra att känna till;

-        De flesta som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige har enligt lag rätt till gratis juridisk hjälp. I regel är det en specialutbildad jurist som fungerar som så kallat offentligt biträde vid processen och försvarar dina intressen. Oftast utser Migrationsverket biträde men man har alltid rätt att själv välja en företrädare om det känns bättre.

-        Är språket ett problem och man heller inte känner någon som kan hjälp till med översättning har man rätt till en tolk. Denna ska vara neutral.

-        Den som ansöker om uppehållstillstånd kan alltid påverka Migrationsverket och underlätta processen genom att från början berätta om varför man sökt sig till Sverige. Migrationsverket är skyldiga att behandla skriftliga ansökningar och motiveringar på alla språk.

-        Personer som snabbt vill börja arbeta i Sverige kan ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Kraven är att man kan styrka sin identitet och på ett välunderbyggt sätt kan förklara varför man vill jobba i Sverige.

-        Personer som sökt och väntar på beslut om asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har alltid rätt till fri akut sjukvård, tandläkarhjälp och annan medicinsk assistans. Barn under 18 år har rätt till samma sjukvård som svenska barn.

-        Sverige ska enligt FN:s flyktingkonvention, inhemsk lag och EU-regler ge asyl eller uppehållstillstånd till var och en som riskerar förföljelse på grund av: nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, religion eller grupptillhörighet.

-        Den som är gift med en svensk medborgare har alltid rätt bosätta dig i landet om inget talar för att det rör sig om ett så kallat skenäktenskap.

-        För medborgare i ett EU-land räcker det med att kunna försörja sig själva för att få rätt att stanna i landet. 

Läs mer om rättigheter och lagar kring migrationsrätt och uppehållstillstånd.

Swedish for immigrants – så här fungerar det

21 jun 2013

Swedish for immigrants är kurser i svenska för invandrare. Syftet med Swedish for immigrants är att man som nyinflyttad i Sverige ska lära sig grundläggande kunskaper i svenska samt hur det svenska samhället fungerar. Eftersom det kan vara mycket svårt att få ett jobb eller kunna studera i Sverige, eller överhuvudtaget klara sig i vardagen utan några kunskaper i svenska, är kurserna otroligt viktiga och det lönar sig att anmäla sig till en sådan så fort som möjligt. Så här fungerar Swedish for immigrants i praktiken:

 1. Kurserna är helt kostnadsfria och alla invandrare som har ett svenskt uppehållstillstånd, är bosatta i Sverige och har fyllt 16 år har rätt att delta i kurserna.
 2. Kommunerna ordnar kurserna i Swedish for immigrants och om man är intresserad så kan man få mera information och anmäla sig till utbildningen hos sin hemkommun.
 3. Undervisningen sker genom flera olika studievägar beroende hur goda kunskaper man har i svenska samt vilka tidigare studieerfarenheter man har. Då man anmäler sig till SFI får man göra ett nivåtest för att fastslå hur goda kunskaper man har i svenska och vilken kursnivå som är aktuell.
 4. Man kan studera antingen dagstid eller kvällstid, och dagkurserna omfattar för det mesta 15-20 timmar i veckan medan kurserna kvällstid är cirka 6 timmar i veckan. Man kan även få ett anpassat schema om man har ett jobb som hindrar att man deltar i vissa lektioner. Det finns även en del SFI-skolor som erbjuder Swedish for immigrants på distans.
 5. Efter varje kurs gör man ett prov och om man klarar det får man även ett betyg.
 6. Har man en yrkesutbildning eller akademisk utbildning från sitt hemland kan man även gå en SFI-kurs med inriktning mot sitt eget yrke, för att snabbare komma ut i arbetslivet.

Roligt klipp från Hipp Hipp

3 jun 2013

Hermods SFI

24 maj 2013

Hermods SFI
Läs din utbildning hos Hermods, 4 av 5 kan rekommendera SFI från dem.

Swedish for immigrants – nyckeln till det svenska samhället

9 maj 2013

Över en miljon av Sveriges befolkning är födda i ett annat land än Sverige, och varje år anländer tusentals nya invandrare till Sverige. Eftersom en så stor del av Sveriges befolkning har sina rötter utomlands är det viktigt att göra integrationen i det nya landet så smidig som möjligt, så att varje person hittar sin plats i det nya samhället. Eftersom kunskaper i det lokala språket är en förutsättning för att klara av olika situationer som uppstår i vardagen ordnar kommunerna en gratis utbildning i svenska för invandrare. Detta gör de för att det ska bli enklare för dessa nyinflyttade medborgare att komma in i det svenska samhället och arbetslivet så snabbt som möjligt. Denna utbildning heter Swedish for immigrants och förkortas ofta SFI.

Vad är Swedish for immigrants?
Swedish for immigrants består av olika kurser i svenska. Dessa kurser delas in i olika studievägar och nivåer. Då man anmäler sig till utbildningen får man göra ett nivåtest som avgör vilken kurs som passar bäst, beroende på tidigare språkkunskaper och utbildningserfarenheter. Om man har en tidigare yrkesutbildning från sitt hemland finns det även särskilda yrkesinriktade kurser i svenska där fokus ligger på yrkesspråk för att man lättare ska kunna börja jobba inom sitt yrke även i Sverige.

Vem kan delta?
Alla invandrare som har fyllt 16 år och har uppehållstillstånd i Sverige kan delta i Swedish for immigrants. Kurserna arrangeras av den kommunen som man bor i.

Vad får man lära sig?
Syftet med utbildningen är att invandrare ska få lära sig grundläggande kunskaper i svenska utifrån de egna behoven. Därför är varje studieplan individuell. Man får lära sig att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt, men man får också lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar.

Att tänka på då du är ny i Sverige

24 apr 2013

Då man är ny i Sverige är det mycket som kan kännas både förvirrande och konstigt. Beroende på vilket land man kommer från kan kulturskillnaderna vara stora och det finns flera oskrivna regler som man inte känner till. Dessutom är det många praktiska arrangemang som man kan behöva hjälp med då man är ny i Sverige och man kanske inte vet vart man ska vända sig. Ju bättre förberedd man är och ju mer man tagit reda på redan innan flytten till Sverige, desto lättare blir det även att komma in i vardagen väl framme. På internet kan man hitta nyttig information om det svenska samhället samt den svenska lagstiftningen. Denna information kan vara till god hjälp för att man ska få en bättre förståelse för Sverige och det svenska folket redan innan flytten. Då man väl har kommit till landet och har fått uppehållstillstånd finns det dock några saker som ska skötas så fort som möjligt. Här följer en liten lista på några saker som kan vara bra att tänka på då man är ny i Sverige:

 1.  Folkbokföring och personnummer

  Alla som är bosatta i Sverige blir folkbokförda. Det gör man hos Skatteverket, och då får man även ett svenskt personnummer som behövs till väldigt mycket. Det är alltså en av de första sakerna man bör göra då man är ny i Sverige.

 2. Sociala trygghetssystemet

  Att skriva in sig i det sociala trygghetssystemet är också något man bör göra snarast. Det kan man göra hos Försäkringskassan.

 3. SFI – svenska för invandrare

  Att lära sig det svenska språket är en förutsättning för att man ska klara sig i samhället och kunna studera eller jobba i Sverige. Kommunerna ordnar gratis kurser i svenska för invandrare, så har man fyllt 16 år och har ett svenskt personnummer kan man anmäla sig till en sådan kurs.

 

Skaffa en utbildning eller jobb om du är ny i Sverige via Eductus.

Swedish for immigrants!

17 apr 2013

SFI

Kom in i arbetslivet!

11 apr 2013

Svenska för invandrare, förkortat SFI, är till för personer med ett annat modersmål än svenska. Att kunna språket i ett land man kanske precis har anlänt till, är mycket viktigt för att känna sig som en del i ett samhälle som kanske är mycket olikt det man har lämnat. Att komma in i det nya samhället och lyckas få ett jobb är viktigt för ens självkänsla och välmående, samtidigt som hela samhället tjänar på att alla invånare mår bra, ingår i ett sammanhang och har ett jobb. Svenska för invandrare erbjuder 3 olika studievägar:

 

 1. Studieväg 1, kurs A-B

Är till för den med mycket liten studierfarenhet och som kanske aldrig gått i skolan i sitt hemland. Man får lära sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter under långsam studietakt.

 

 1. Studieväg 2, kurs B-C

För den som av olika anledningar vill/måste studera i långsam till måttlig studietakt.

 

 1. Studieväg 3, kurs C-D

För den med mycket god studievana, och stor förmåga till självständigt arbete. Studietakten är snabb.

 

Även den som kanske inte kan någon svenska alls, eller har mycket grundläggande kunskaper kan börja med till exempel studieväg 3. Vilken väg man väljer har enbart att göra med tidigare studieerfarenhet och förmåga till självständigt arbete. Svenska för invandrare är helt gratis och den som klarar av sina studier i snabb takt, oftast inom ett år, har rätt till bonusar. För att erhålla bonus genom Svenska för invandrare krävs att man avslutat kurserna med godkända betyg och inom en viss tid. Man måste också vara i Sverige av särskilda anledningar. Mer information om vilka som har möjlighet till bonus finns på SFI:s hemsida. SFI ger kurser på flera håll i Stockholm och Sverige och alla med uppehållstillstånd som är äldre än 16 år är välkomna med sin ansökan.

SFI-bonusen, ett skämt?

20 mar 2013

Många vet inte om att de har rätt att få en bonus när man går kursen SFI, många ser det därför som ett skämt eller fiasko.

Sfi-studier

21 feb 2013

Har du nyss flyttat till Sverige?
Vill du lära dig prata, skriva och kunna förstå svenska??
Svenska för invandrare brukar förkortas Sfi och är utbildningen där du lär dig svenska på ett enkelt och tryggt sätt.

Här träffar du även andra som nyss kommit till Sverige och som också försöker lära sig språket och tillsammans lär ni er grunderna i svenska.
Inom några veckor kan du både prata, läsa och skriva lite svenska.

Studera Sfi på Hermods Sfi

Hos Hermods kan du läsa alla Sfi-kurser, från 1A till 3D.
Vilken kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare.
Om du är osäker på vilken kurs som passar dig så kan du kontakta Hermods och få hjälp att bedöma på vilken nivå du är.

Hermods erbjuder även olika studievägar och specialkurser - allt för att passa dina behov.
Behöver du extrakurser så går det också att ordna på Hermods.

Var finns Hermods Sfi?

Hermods har utbildningar i Svenska För Invandrare i 13 olika kommuner i Sverige.
Du som bor i Danderyd, Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Sjöbo, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm eller Östersund kan du söka till en av utbildningarna.

Lärarna på Sfi

All lärare som håller i Sfi-utbildningarna är utbildade och behöriga lärare. ?
Alla som undervisar i Svenska För Invandrare är också utbildade i hur man lär ut svenska till de som precis har börjat lära dig språket.

Anmäl dig till Sfi

Om du vill läsa Sfi så anmäler du dig via din kommun. ?
Kontakta den som är Sfi-ansvarig där du bor och få hjälp att hitta den kurs som passar dig och dina behov.

Efter Sfi

Efter att du har läst klart Svenska För Invandrare har du lärt dig att läsa, skriva och prata svenska.
När du har avslutat Sfi-utbildningen kan också fortsätta med kurserna Grundläggande Svenska som andraspråk 1-3 (SAS grund).

SFI 3-kursD

15 feb 2013

Sfi betyder Svensk För Invandrare och är en utbildning i det svenska språket.
Om du precis har kommit till Sverige och vill kunna förstå svenska är detta utbildningen för dig.
Under en Sfi-utbildning lär du dig grunderna i svenska tillsammans med andra personer från hela världen som nyss kommit till Sverige.
Efter en avslutad utbildning kan du både förstå, prata, läsa och skriva svenska.


- Sfi 3 Kurs D

Sfi 3 Kurs D är den allra sista kurser i Sfi-utbildningen.
Under denna kurs får du lära dig mer svenska och efter att kursen är slut kommer du kunna prata bra svenska och göra dig väl förstådd i vardagliga situationer.
Du kommer kunna beskriva både enkla och mer komplicera saker och händelser både i vardagslivet, i samhället och i arbetslivet.

Under kursen får du även träna mer på att skriva och läsa svenska och kan börja läsa lite mer avancerad litteratur.
Under din Sfi-utbildning kommer du också att lära dig mer om hur det svenska samhället är uppbyggt och om svenska traditioner.

På kursen går man även igenom normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige.
Du kommer även lära dig strategier för att själv kunnalära dig svenska och kan därför fortsätta utveckla din svenska på egen hand även efter att din Sfi-kurs är över.
Dessutom har du efter kursen förmågan att jämföra dina egna och andras erfarenheter av kulturer, språk och arbetsliv i Sverige och något annat land.


- Lärarna på SFI

Lärarna som håller i Sfi-utbildningarna är både behöriga lärare och behöriga att undervisa inom just Svenska För Invandrare.
Lärarna förstår att alla elever har olika bakgrund och olika förutsättningar för att lära sig svenska och det är tryggt att läsa en Sfi-utbildning på Hermods.


- Efter Sfi

Efter att är klar med Sfi 3 Kurs D har du har läst klart hela utbildningen Svenska För Invandrare.
Du kan då fortsätta med kurserna Grundläggande Svenska som andraspråk 1-3 (SAS grund).
Dessa kurser behöver du för att sedan kunna läsa till exempel gymnasiekurser eller yrkesutbildningar.
Du kan även välja att fortsätta med kurserna Svenska som andraspråk A och B.

Svenska för invandrare

8 feb 2013

Har du precis kommit till Sverige och vill lära dig att förstå svenska?
Eller förstår du lite svenska men vill lära dig mer?
Vill du lära dig hur man läser och skriver på svenska?
I så fall ska du läsa utbildningen Sfi. Sfi står för Svenska För Invandrare och är en utbildning där du lär dig svenska på ett enkelt sätt.
Tillsammans med andra som är nya i Sverige lär du dig grunderna i språket. Inom kort tid kan du både prata, läsa och skriva lite svenska.


- Svenska För Invandrare i Stockholm

Om du bor i Stockholm och vill läsa Svenska För Invandrare kan du studera hos Hermods.
Hermods är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och sedan företaget grundades år 1898 har över 4 miljoner människor studerat på någon av Hermods utbildningar eller kurser.

 

- Kurser i Svenska För Invandrare i Stockholm

Om du bor i Stockholm och vill studera en Sfi-utbildning är det tryggt att studera hos Hermods.
Du kan läsa alla kurser på två studievägar - från 2B till 3D - och du börjar på den nivå som passar dig.
Om du är osäker vilken nivå du ligger på kan du kontakta oss för att få hjälp att ta reda på var du ska börja.

 

- Studieväg 2 - Arbete i Fokus

Du som har en kort utbildning i ditt hemland kan studera studieväg 2 och lära dig svenska.
Utbildningen fokuserar mycket på arbetslivet och passar även dig som har en högre utbildning från ditt hemland men som vill lära dig svenska i en långsam takt.

 

- Studieväg 3 - Tempo och flexibilitet

Du som bor i Stockholm och är akademiker kan läsa Svenska För Invandrare på studieväg 3.
I denna utbildning lär du dig svenska i ett snabbt tempo.
Om du vill kan du även läsa denna utbildning på distans och behöver i så fall bara komma till skolan vid enstaka tillfällen för att träffa din lärare.

 

- Anmälan till Svenska För Invandrare, Stockholm

Du som bor i Stockholm och vill studera Sfi kan besöka SFI-centrum Stockholm på Hornsgatan 124.
Där kan du få information om de olika studievägarna och nivåerna samt göra din anmälan till en utbildning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: