Kom in i arbetslivet!

Svenska för invandrare, förkortat SFI, är till för personer med ett annat modersmål än svenska. Att kunna språket i ett land man kanske precis har anlänt till, är mycket viktigt för att känna sig som en del i ett samhälle som kanske är mycket olikt det man har lämnat. Att komma in i det nya samhället och lyckas få ett jobb är viktigt för ens självkänsla och välmående, samtidigt som hela samhället tjänar på att alla invånare mår bra, ingår i ett sammanhang och har ett jobb. Svenska för invandrare erbjuder 3 olika studievägar:

 

  1. Studieväg 1, kurs A-B

Är till för den med mycket liten studierfarenhet och som kanske aldrig gått i skolan i sitt hemland. Man får lära sig grundläggande läs- och skrivfärdigheter under långsam studietakt.

 

  1. Studieväg 2, kurs B-C

För den som av olika anledningar vill/måste studera i långsam till måttlig studietakt.

 

  1. Studieväg 3, kurs C-D

För den med mycket god studievana, och stor förmåga till självständigt arbete. Studietakten är snabb.

 

Även den som kanske inte kan någon svenska alls, eller har mycket grundläggande kunskaper kan börja med till exempel studieväg 3. Vilken väg man väljer har enbart att göra med tidigare studieerfarenhet och förmåga till självständigt arbete. Svenska för invandrare är helt gratis och den som klarar av sina studier i snabb takt, oftast inom ett år, har rätt till bonusar. För att erhålla bonus genom Svenska för invandrare krävs att man avslutat kurserna med godkända betyg och inom en viss tid. Man måste också vara i Sverige av särskilda anledningar. Mer information om vilka som har möjlighet till bonus finns på SFI:s hemsida. SFI ger kurser på flera håll i Stockholm och Sverige och alla med uppehållstillstånd som är äldre än 16 år är välkomna med sin ansökan.

11 apr 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.