Lär dig svenska hos SFI

SFI står för svenska för invandrare och är precis vad det låter som, en grundläggande utbildning i både det svenska språket och det svenska samhället. Detta är en kostnadsfri kurs för vuxna och är till för de som inte har svenska som förstaspråk. Det finns kurser både på olika nivåer och för personer som inte kan läsa och skriva.

Att börja studera svenska
Innan kursstart hos SFI får de som kan lite svenska göra ett språktest, för att se vilken nivå som passar dem bäst att börja i. Testet visar vad personen i fråga har för kunskaper i att skriva och förstå genom hör- och läsförståelse. SFI har som sagt flera olika nivåer och studievägar på sina kurser, studievägarna heter 1,2 och 3 medan kurserna har namnen A, B, C och D. Studievägarna finns på grund av att alla behöver olika lång tid på sig att lära sig svenska och hålls därför i olika tempo, alla läser däremot samma kurser.
För att lära sig språker så snabbt som möjligt är alla kurserna på svenska redan från nybörjarnivå, men för nybörjarna används såklart en väldigt lätt svenska.
Kursmaterialet kan variera beroende på var i Sverige man läser sin SFI-kurs, men kan exempelvis bestå av text- och arbetsböcker, tidningar eller sociala medier. Något som dock är gemensamt för dem alla är att material alltid är gratis, däremot bör man ha med sig en egen penna och kanske vill man även ha ett eget lexikon.

Studera när det passar dig
För att kunna vara tillgänglig för så många som möjligt har SFI lagt sina kurser så att de passar de flesta. Det går att välja att studera antingen på heltid eller deltid, vid deltidsstudier väljer man dagsstudier eller kvällsstudier. På vissa platser går det även att läsa svenska på distans.  

24 okt 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.