Olika typer av uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd i Sverige innebär att man under begränsad eller obegränsad tid har rätt att vistas, bo och arbeta i Sverige.

Man brukar skilja på permanent och tillfälligt uppehållstillstånd. Om man ansökt om permanent uppehållstillstånd och fått sin ansökan beviljad så innebär detta att man har rätt att stanna i Sverige så länge man vill. Det är ganska ovanligt att man får detta tillstånd första gången man ansöker, även om det kan ske i vissa fall. Man har i princip samma rättigheter som en svensk medborgare, även om det finns några viktiga skillnader.

Man får till exempel inte rösta i val och man kan heller inte få ett svenskt pass. Det finns också vissa yrken som kräver svenskt medborgarskap, som till exempel polisyrket eller tjänstgöring inom militären. En svensk medborgare kan också ha vissa fördelar om man vill bo och arbeta i ett annat land i EU, särskilt jämfört med personer som är medborgare i ett utomeuropeiskt land. 

Vad innebär tillfälligt uppehållstillstånd?

Om uppehållstillståndet är tillfälligt så innebär detta att man endast har tillstånd att stanna i Sverige under en viss tid. Första gången man ansöker om att få komma till Sverige för att leva och arbeta får man normalt sett detta tillstånd. Efter att tidsperioden har gått ut, ofta handlar det om två år, kan man ansöka om en förlängning eller om ett permanent tillstånd. 

Juridisk hjälp med omprövning av beslut

I det fall man ansökt om ett uppehålls- eller arbetstillstånd och fått sin ansökan avslagen har man alltid rätt att överklaga Migrationsverkets beslut. Man har rätt till ett juridiskt ombud, och man har också rätt att själv välja detta. Om man anser att Migrationsverket har gjort fel bör man kontakta en juristbyrå för att höra sig för om de kan hjälpa till med överklagan av beslutet, och eventuellt också få reda på vilken prognos man har för att vinna målet. Salmipartners är exempelvis hjälpa dig med juridiska frågor. 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Migrationsverket har utförlig information om hur man går tillväga för att ansöka om olika typer av uppehålls- och arbetstillstånd, samt vilka kötider det är i nuläget. De senaste åren har det varit hårt tryck på framförallt asylansökningar, men också när det gäller anhöriginvandring och arbetstillstånd. Det kan därför dröja flera månader innan man får sin ansökan behandlad. Genom att ha så bra koll som möjligt på processen och vilka papper som ska skickas in, kan handläggningstiden kortas ner.

28 okt 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.