SFI 3-kursD

Sfi betyder Svensk För Invandrare och är en utbildning i det svenska språket.
Om du precis har kommit till Sverige och vill kunna förstå svenska är detta utbildningen för dig.
Under en Sfi-utbildning lär du dig grunderna i svenska tillsammans med andra personer från hela världen som nyss kommit till Sverige.
Efter en avslutad utbildning kan du både förstå, prata, läsa och skriva svenska.


- Sfi 3 Kurs D

Sfi 3 Kurs D är den allra sista kurser i Sfi-utbildningen.
Under denna kurs får du lära dig mer svenska och efter att kursen är slut kommer du kunna prata bra svenska och göra dig väl förstådd i vardagliga situationer.
Du kommer kunna beskriva både enkla och mer komplicera saker och händelser både i vardagslivet, i samhället och i arbetslivet.

Under kursen får du även träna mer på att skriva och läsa svenska och kan börja läsa lite mer avancerad litteratur.
Under din Sfi-utbildning kommer du också att lära dig mer om hur det svenska samhället är uppbyggt och om svenska traditioner.

På kursen går man även igenom normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige.
Du kommer även lära dig strategier för att själv kunnalära dig svenska och kan därför fortsätta utveckla din svenska på egen hand även efter att din Sfi-kurs är över.
Dessutom har du efter kursen förmågan att jämföra dina egna och andras erfarenheter av kulturer, språk och arbetsliv i Sverige och något annat land.


- Lärarna på SFI

Lärarna som håller i Sfi-utbildningarna är både behöriga lärare och behöriga att undervisa inom just Svenska För Invandrare.
Lärarna förstår att alla elever har olika bakgrund och olika förutsättningar för att lära sig svenska och det är tryggt att läsa en Sfi-utbildning på Hermods.


- Efter Sfi

Efter att är klar med Sfi 3 Kurs D har du har läst klart hela utbildningen Svenska För Invandrare.
Du kan då fortsätta med kurserna Grundläggande Svenska som andraspråk 1-3 (SAS grund).
Dessa kurser behöver du för att sedan kunna läsa till exempel gymnasiekurser eller yrkesutbildningar.
Du kan även välja att fortsätta med kurserna Svenska som andraspråk A och B.

15 feb 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.