Swedish for immigrants – nyckeln till det svenska samhället

Över en miljon av Sveriges befolkning är födda i ett annat land än Sverige, och varje år anländer tusentals nya invandrare till Sverige. Eftersom en så stor del av Sveriges befolkning har sina rötter utomlands är det viktigt att göra integrationen i det nya landet så smidig som möjligt, så att varje person hittar sin plats i det nya samhället. Eftersom kunskaper i det lokala språket är en förutsättning för att klara av olika situationer som uppstår i vardagen ordnar kommunerna en gratis utbildning i svenska för invandrare. Detta gör de för att det ska bli enklare för dessa nyinflyttade medborgare att komma in i det svenska samhället och arbetslivet så snabbt som möjligt. Denna utbildning heter Swedish for immigrants och förkortas ofta SFI.

Vad är Swedish for immigrants?
Swedish for immigrants består av olika kurser i svenska. Dessa kurser delas in i olika studievägar och nivåer. Då man anmäler sig till utbildningen får man göra ett nivåtest som avgör vilken kurs som passar bäst, beroende på tidigare språkkunskaper och utbildningserfarenheter. Om man har en tidigare yrkesutbildning från sitt hemland finns det även särskilda yrkesinriktade kurser i svenska där fokus ligger på yrkesspråk för att man lättare ska kunna börja jobba inom sitt yrke även i Sverige.

Vem kan delta?
Alla invandrare som har fyllt 16 år och har uppehållstillstånd i Sverige kan delta i Swedish for immigrants. Kurserna arrangeras av den kommunen som man bor i.

Vad får man lära sig?
Syftet med utbildningen är att invandrare ska få lära sig grundläggande kunskaper i svenska utifrån de egna behoven. Därför är varje studieplan individuell. Man får lära sig att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt, men man får också lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar.

9 maj 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.